Om

Fra Norsk Riksmålsordbok:
Virtuell, adj., adv. -lt (ty. virtuell, fr. virtuel, eng. virtual, fra mlat. virtualis til lat. virtus ‘dyktighet, kraft, styrke’)
1) filos., (om kraft, evne eller lign.) som virkelig er tilstede, men bare som en mulighet og uten å være virksom i øyeblikket (t. forskjell fra aktuell 1; jvf. også potensiell 1.
2) fys., i forb. virtuelt billede (i optikken) tenkt og mulig, men ikke faktisk eksisterende billede.